test : petráčkův dopis Hamovi

Moderátor: Living

test : petráčkův dopis Hamovi

Odeslatod Návštěvník v Pát 21. Pro 2007 15:06:56

Tomáš Petráček poslal otevřený dopis k této diskuzi:

Otevřený dopis Hamovi a jeho druhům,
bez jakékoliv radosti, jen na naléhání svých přátel a přestože nevěřím na smysluplnost polemik vedených ve Vašem stylu, chtěl jsem Vám adresovat jenom pár poznámek k Vašemu dlouhému elektronickému dopisu a k Vašim četným výrokům na Signálech. Po tom všem snad mám právo na pár slov také. Když jsem byl na tuto diskusi upozorněn, byl jsem šokován dikcí, výpady a překrucováním toho, co se u Salvátora skutečně odehrálo. Slovo demagogie zní ve Vašich ústech skutečně věrohodně, prokázal jste v ní velké mistrovství. Nesoudím. Bohu budiž poručeno.
Předem: pokud Vás natolik rozčiluje existence Tomáše Halíka a společenství u Salvátora, nechápu, proč tam chodíte. Měla to být diskuse k tématu, ale vy jste od počátku nastolili konfrontační tón a o skutečnou výměnu názorů se vůbec nezajímali. Bohu díky je vše nahráno a lze to snadno doložit.
Hodně Vás rozčiluje mé tvrzení, že Pius X. neměl pochopení pro vědecké myšlení a neměl solidní vzdělání. Na tom se nejen shodnou všichni významní historici modernismu (Poulat, Bedeschi, Weiss), ale přiznávají to i jeho obhájci. Skutečnost, že učil v semináři filosofii, to nemůže změnit.
Kdybyste trochu znal dějiny církve 19. století, věděl byste, že mezi tehdejším kněžským seminářem a univerzitním vzděláním je propastný rozdíl. Už Váš výčet, co všechno tam budoucí Pius X. učil (filosofie, morálka, dogmatika), by myslícího člověka měl trknout: učit plnohodnotně tři tak náročné obory zkrátka není možné... Vaše připomínka, že já sám na KTF učím pět předmětů, je typickou ukázkou solidnosti Vaší argumentace. Víte dobře, že všechny mé předměty se týkají výhradně církevních dějin, tedy jediného oboru. Pius X. neuměl žádný cizí jazyk, nezanechal žádný významný vědecký text. Váš odkaz, že Sokrates taky nic nenapsal, ukazuje, že Vy se ve své demagogii nezastavíte skutečně před ničím. K encyklice Pascendi, přidal papež Pius X. stěží více než podpis (k jejímu autorství viz práce historika Klause Arnolda), ale vás experty na modernismus historický výzkum a pravda obecně přece vůbec nezajímá. Dělat z Pia X. vzdělance nebo intelektuála vyžaduje velký stupeň sebeklamu a Vaše "důkazy" na tom nic nemění. Skutečnost, že někdo vyhodí profesora filosofie a učí za něj, z dotyčného ještě filosofa nedělá. Vaše autorita Radomír Malý ve své recenzi nepřináší jediný důkaz opaku, vyjma tvrzení, že tehdy mnoho prostých farářů překonalo svými znalostmi některé univerzitní profesory. Citovaný římský doktorát spočíval v schopnosti nabiflovat se a při zkoušce doslova odříkat příslušné manuály dogmatiky a morálky. Na to stačila průměrná, vydrilovaná paměť; se skutečnou vědeckou prací a vědeckým myšlením to nemělo naprosto nic společného. Jak tohle má být vyvrácení Petráčkových nesmyslů o jeho omezeném vzdělání, víte asi jen Vy a R. Malý.
Ostatně Vaše úporná fixace na jednu postavu církevních dějin (zde Pia X.) je sama o sobě dosti podivná a přinejmenším jen málo katolická. Srdce katolického křesťana je centrováno na Boha, na našeho Pána Ježíše Krista, nikoliv na jeho omylné a slabé služebníky.
Vy nechcete vést žádný dialog, jen vychrlit své teze a s pocitem ulehčení, jak jste to nandali modernistům, odejít. Bůh ví, že jsme Vám s prof. Halíkem nic nevnucovali. Ať každý žije a tvoří, jak umí, a nechme Boha posoudit naše dílo. Sám náš Pán říká, ať roste koukol s pšenicí dohromady, v čase žně se uvidí. Já Vás z církve nikterak nevylučoval a nevylučuji, dopřejte mi prosím totéž!
Závidím Vám Váš nekomplikovaný svět, kde se papežové jako Pius X. nikdy nemýlí a všechno, co udělají, je dokonalé... Když chcete obelhávat sami sebe, prosím, ale nenuťte k tomu ostatní a netvařte se, že je to víra Ježíše Krista.
Mluvíte o pýše modernistů? Povedené, pravda. Konvertita, který studuje lékařství, pěkně spatra poučuje a peskuje dva kněze, kteří dohromady strávili studiem filosofie, teologie a historie asi třikrát více času než ten, který konvertita dosud prožil. A to Vám přijde normální a pokorné?
K Vaší snaze obnovit antimodernistickou přísahu: Náš Pán Ježíš Kristus jasně říká: Nepřísahejte. Každá násilím vynucovaná přísaha je projevem nedůvěry v člověka a projevem malé víry v Boha. Vy stále, dnes jako tehdy, chcete zachraňovat církev, odhalovat a pobíjet vnitřního nepřítele. To je projev nedověry! Církev má své božské přísliby a není v ní místo pro úzkoprsost a strach z budoucnosti. Lidé s robustní vírou, jako byl tehdy Marie-Joseph Lagrange OP, se nebojí budoucnosti, ale hledají cesty, jak dobýt svět pro Krista a zachránit všechny duše.
K biblickým otázkám ve vašem podání se již nebudu vyjadřovat, Vaše slova svědčí o elementární neznalosti podstaty exegeze. Ovšem, zapomněl jsem, Vy víte všechno lépe než my, kteří jsme strávili roky tvrdého studia doma i v zahraničí. Budiž.
Pro skutečný dialog jsem kdykoliv k dispozici. Večer u Salvátora a následná diskuse na těchto stránkách, ale ukazují něco jiného. Vy se svými druhy jenom hledáte uvolnění vašich úzkostí tím, že hodláte kaceřovat a odsuzovat druhé. Pokud v tom vidíte nějaké požehnaní pro Váš život nebo pro život církve, je mi Vás líto.
Miluji modlitbu a službu církvi, pro kterou už jsem toho docela dosti odpracoval. Jak jste si sami o mé osobě zjistili, jen těžko hledám čas i pro věci bezesporu smysluplné.
Pracujte pilně také. Studujte, pište, prezentujte své myšlenky a budoucnost ukáže, čí cestě Pán požehná.
Jednou zkuste alespoň na vteřinu poslouchat, co druzí skutečně říkají. Co říkají lidé, kteří studiem modernismu a antimodernismu strávili roky.
Ducha moudrosti, umírněnosti a bázně Boží vyprošuje Tom Petráček
HK 19.12.2007
Návštěvník
 

Re: test : petráčkův dopis Hamovi

Odeslatod Návštěvník v Sob 22. Pro 2007 17:10:39

odpověd :
Otevřený dopis otci Tomáši Petráčkovi, určený pro zveřejnění na Signálech.

Pater carissime,

ačkoliv rovněž nevěřím na polemiku vedenou Vaším stylem a ačkoliv se domnívám, že Vaše sporné či nepravdivé teze z debaty u Salvátora jsem vyvrátil v této diskusi řadou citací autentických dokumentů, přesto chci ještě pár poznámek doplnit.

Můj popis debaty i moje hodnocení je jistě subjektivní, kromě něj zde byla uvedena i jiná hodnocení. Nevidím v tom problém.

Sv. Pius X. byl světec, a proto se sluší "sv." před jeho jménem uvádět. To, že tak nikdy nečiníte, a to ani zde, ani v debatě, ani ve svých knihách, o něčem vypodvídá. Vy vykreslujete boj rozumu s temnotou, do kterého se může hodit jen nevzdělaný muž; jeho svatost je pro Vás také jaksi na překážku.

Nevím, co chápete pod pojmem vzdělanec či intelektuál, je pravdou, že dnes obsah tohoto pojmu zdegeneroval na postmoderního žvanila, kterým sv. Pius X. rozhodně nebyl. Pro Vás ovšem není možné připustit, že by snad sv. Pius X. byl vzdělanec v jakémkoliv smyslu; a to ne pro fakta (římský doktorát, který bez důkazů shazujete, učitelství filosofie, polemika s modernisty mluví totiž jasně proti Vám), ale prostě proto, že se to nehodí do černobíleho obrazu boje světla rozumu s tmářstvím: proto musí být Lagrange génius a sv. Pius X., Fonck, Delattre i Méchineau, kteří si dovolili oponovat, nevzdělanci, popř. podprůměrní vědci. Já jsem jejich práce četl (co Vy?), stejně jako některé Lagrangeovy, takže na mě toto neplatí. Ale ti, kteří je nečetli, Vámi vykreslovanému obrazu snadno podlehnou. A tomu jsem chtěl svou účastí na debatě zabránit, jakkoliv se mi to nepodařilo; a tomu se snažím zabránit i tady.

Já jsem rovněž pro konstruktivní a věcnou debatu. Pojďme ji vést v katolickém duchu, s ohledem na Pravdu se vzájemnou úctou.

A závěrem: Když už jste zde vyzradil, že studuji medicínu (a že jsem konvertita), kteréžto osobní údaje jsem Vám sdělil v osobním dopise, ponechte prosím napříště psychiatrickou analýzu zase na mně.

Děkuji, v Kristu a Marii Váš

hama

Svatý Pie Desátý, oroduj za nás!
Návštěvník
 

Re: test : petráčkův dopis Hamovi

Odeslatod Návštěvník v Ned 23. Pro 2007 19:39:00

Kněz Tomáš Petráček předesílá, že píše otevřený dopis svým kritikům bez radosti. Ani já nemám z nutnoti reagovat na něj radost, ale chápu to jako morální povinnost. Zmíněný otevřený dopis totiž obsahuje dosti závažná tvrzení, která není možné přejít mlčením vzhledem k tomu, že dopis byl zveřejněn na diskusním fóru mladých katolíků Signály.

V úvodu dopisu pater Petráček užívá argumentu jako média vysílající pornografii. Tvrdí, že když někomu vadí přednášky P. Tomáše Halíka, nemusí je navštěvovat. Stejně tak se různé komerční televize na adresu svých odpůrců vyjadřují ve smyslu: když se vám to nelíbí, vypněte to. Falešnost argumentu je nabíledni. Pochybuji, že by lidé usilující o zákaz pornografie, pornografii sledovali a pak rozhorčeně křičeli, co to televize vysílá místo, aby inkriminovaný pořad vypnuli. Domnívám se, že vysmívaným odpůrcům jde o zcela něco jiného: jde jim o zákaz veřejné prezentace pořadů, které ze své podstaty jsou škodlivé především nezralým mladým lidem, pořadů, které útočí na lidskou důstojnost, pořadů, které falešně prezentují lidskou sexualitu, pořadů, které jsou velmi společensky nebezpečné. Podobně je tomu v případě, že veřejně činná osoba v katolické Církvi šíří myšlenky, které nejsou s katolickou věroukou slučitelné. Člověku, který to rozpozná nestačí prostě její názory neposlouchat. Jde-li mu o spásu nesmrtelných duší, pak také chce, aby takové názory nebyly vydávány za katolické, a tím sváděly mnohé, především mladé lidi, z úzké cesty vedoucí ke spáse. Proto se obrací na ty, skrze něž pohoršení maličkých přichází, v duchu Kristových slov. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber s sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti pohan nebo celník. (Mt 18, 15-17)Pater Petráček se v dalších odstavcích snaží dokazovat, jak nevzdělaný je ten, kdo svatému papeži Piu X. přisuzuje teologické vzdělání a pokazuje na práce asi dvou historiků. Zřejmě jeho argumentace pro modernismus stojí na tezi, že autorem encykliky Pascendi není sv. Pius X. Proč to mi není jasné. I kdyby encyklika nebyla dílem Piovým, nemění to nic na tom, že ji zaštítil svou papežskou autoritou a že tato encyklika brilantně analyzuje zdroje modernismu v novověké filosofii. I kdyby nebyl sv. Pius X. autorem encykliky, je odsouzení modernismu závazné a rozpoznání rozporných zdrojů (agnosticismus a jiné) přesné.

Nechápu, na jakém základě pater Petráček tvrdí, že není možné vučovat plnohodnotně tři náročné obory (konkrétně filosofii, morálku a dogmatiku), opomenu-li jeho argument, že to musí být každému rozumnému člověku jasné (což je ukázkový příklad sofistiky). Naopak k výuce jednoho z uvedených předmětů je nutná erudice v zbývajících dvou, znalost takto provázaných předmětů na vysoké úrovni není nic neobvyklého, pokud se na tyto disciplíny díváme jako na systém určitých poznatků, nikoliv jako na soubor dějinně proměnlivých faktů. Dogmatika vyžaduje znalost filosofie, která jí slouží jako nástroj, morálka má svůj přirozený základ ve filosofii, nadpřirozený v dogmatice.

Pater Petráček rovněž tvrdí, že doktorát sv. Pia X. spočíval ve vyjmenování pouček a neměl s vědeckou prací nic společného. Zajímalo by mne, co si pater Petráček představuje pod vědeckou prací, zejména v oblasti dogmatiky. Má se snad jednat o snahu o změnu paradigmatu, o zavržení starých dogmat a nahrazení jich novými? Je snad Pater Petráček zastáncem odsouzeného bludu (Lamentabili sane), že se má teologie studovat jako každá jiná věda, bez ohledu na Zjevení?


V dalších odstavcích se začínají objevovat velmi podezřelé myšlenky. Pater Petráček podsouvá svým kritikům fixaci na jedinou osobnost v dějinách Církve, což má podložené tím, že se proti němu někdo zastal svatého Pia X. Tuto údajnou fixaci pak shledává jako nekatolickou, zatímco katolická je zaměřenost na Boha a Pána Ježíše Krista. O fixaci na jednu postavu církevních dějin samozřejmě nemůže být řeč, nicméně zastat se uráženého světce, kterého snižují samotní katolíci, je hluboce katolické jako je hluboce katolická úcta k Panně Marii a k svatým, zatímco přehlížení svatých ba jejich urážení z údajné čisté zaměřenosti k Bohu je známkou protestantismu. Pokud pater Petráček považuje úctu ke svatému papeži Piu X. a víru v jeho neomylnost v oblasti víry a mravů (které se encyklika Pascendi týká), za nekatolickou fixaci na jednu osobu, pak ovšem sám svědčí o tom, v jakém stavu je jeho víra.

Tvrzení, že Pán Ježíš zakazuje přísahu, je pak velmi blízké herezi. Kristova slova o přísaze Církev nikdy nevykládala jako její zákaz, o čemž svědčí kupříkladu existence papežské korunovační přísahy. Pokud myslí toto pater Petráček vážně, pak opravdu nechápu, jakým právem vytýká svým odpůrcům nevzdělanost v exegezi. Jen nevzdělaností či pýchou je možné vysvětlit užití tak zjevně nekatolického argumentu.

Samozřejmě se pater Petráček nevyhýbá psychologizaci protivníka, kterého označuje za úzkostného. Tutéž metodu s oblibou užívá jeho kolega pater Tomáš Halík, za což byl již mnohokrát kritizován. Že obrácení pozornosti k psychickému stavu odpůrce, je těžké a v diskusní etice nepřípustné sofisma, je zřejmé každému, kdo se trochu seznámil s teorií argumentace. Vedle toho obrací pater Petráček pozornost k sobě a pateru Halíkovi. Prý kritizovat je není oprávněné, protože studiem modernismu a antimodernismu (či lépe řečeno katolicismu?) strávili roky. Opět nechápu, jak je toto ospravedlňuje od útoků na katolického světce a církevní Magisteriu.
Návštěvník
 

Re: test : petráčkův dopis Hamovi

Odeslatod pacificlight v Pát 04. Led 2008 23:07:55

Chlapci, mam vas!
manime
4. 1. 2008 14:06
Štítky: vsechno mozne

Urcite jste si tady na signalech vsimli jistych lidi(např. Jacques, AntonioGhislieri, Quido, hama, Johan,..), kteri jsou lefebvriste. Maji tu nemalo rozporu s ostatnimi, kdo nepatri pod jejich Knezske bratrstvo sv. Pia X., nebo nejsou jejimi zastanci.

Nasla jsem paradni clanek, ktery vam o tom rekne mnohem vic a je vysoce duveryhodny.

http://www.apha.cz/informace-k-oziveni-aktivit-schizmatickeho-lefebvristickeho-hnuti/

Myslim, ze to mluvi za vse.
Komentáře
Jacques, 4. 1. 2008 15:51

Citace z ofifciálních stránek FSSPX: Organizace FSSPX. FSSPX. sestává z kněží, bratrů a oblátek. (zde: http://www.fsspx.cz/ ). Nikdo z nás není kněz, bratr, či oblátka, takže nikdo z nás není členem FSSPX. Ad info na stránkaách apha. Tento článek, na který slečna odkazuje, byl sestaven člověkem, který býval agentem StB. Krycí jméno Čeřich, vlastním jménem Jindřich Holeček. Jeho spis(který si na něj StB vedla) je naskenovaný možné vidět zde: http://www.fsspx.cz/holecek.pdf Myslím, že to skutečně mluví za vše. Bratrstvo své nepřátele zná a taky o nich ví, co je třeba.
manime, 4. 1. 2008 15:55

Arcidieceze Praha by na net urcite nehodila nejakou hovadinu. A nejsem sama, kdo s timto clankem souhlasi=)
vencl, 4. 1. 2008 16:01

RE: Jacques, v tom případě jsi lhář. Celou dobu nám tvrdíte (na diskuzi o antikoncepci), že jste lefebvriste.. A nesnaž se to ututlat. Měli jste beztak tajný poslání a teď když jste se tak pěkně odhalili.. ,je vám to trapný přiznat a musíte zapírat. Hold máte: game over. A je už naprosto jasný že s katolickou církví nemá to vaše slavný bratrstvo (to bratrstvo, kterýmu jste tady založili i společenství) už naprosto nic společného. Byli jste totiž exkomunikovaní.
blackmouser, 4. 1. 2008 16:04

...a otázka pak je, jestli takoví lidi mají býti vůbec členy portálu signaly.cz...
Johan, 4. 1. 2008 16:14

Ach jo. Zase argumentace Čeřichem. Jo a lefébvrista tu nikdo není, to už tu bylo tisíckrát vysvětleno. A jak k tomu přijde pravoslavný Antonio?
Johan, 4. 1. 2008 16:15

Po několikáté opakuji, že nejsem žádný lefébvrista, ani člen FSSPX, ale docela obyčejný katolík.
Johan, 4. 1. 2008 16:18

Pokud bude kardinál Vlk tvrdit, že na Měsíci přistáli Rusové, bude to hovadina nebo ne? Tak pozor: http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=page&language_id=1&id=11&list=2&articleID=37
manime, 4. 1. 2008 16:23

Johane, tady se resi neco ineho. Nezajimaji mse vase nazory, vase radoby argumenty. Nebudu se tu s vami hadat, zda-li jste levebvriste. Po dnesnim rozhovoru na Antikoncepci, ktery byl bohuzel smazan, mam jasno. A i jiste dalsi uzivatele signalu.cz.
Johan, 4. 1. 2008 16:26

Upozorňuji, že jsem o zdejší rozkolnické aktivitě uživatelky manime informoval otce Víta Zatloukala. Požádal jsem ho o to, aby bylo vysvětleno, proč tento článek v žádném případě nemůže být chápán jako oficiální vyjádření Církve. Je to mimo jiné proto, že je a) mixem polopravd a lží, b) odporuje oficiálnímu postoji kompetentích institucí (komise Ecclesia Dei), c) byl napsán nedůvěryhodnou osobou (agentem STB Jidřichem Holečkem.
Johan, 4. 1. 2008 16:27

V čem máte jasno, prosím pěkně?
vencl, 4. 1. 2008 16:37

Právě jsme hrábli do vosího hnízda... Třeba ten článek byl napsaný nějakým STB Holečkem, ale důležitý je to, co udělal Pavel VI a následně Jan Pavel II. Tito velcí pánové, kteří proti tomu bratrstvu vystupovali, jsou pro nás dostatečnou zárukou toho, že Marcella Lefebvr a jeho přivrženci jsou bludaři! Jo a mimochodem v tomto odboji proti Lefebvrovi figuruje i kardinál Ratzinger (dnes známý jako Benedikt XVI)
Ester, 4. 1. 2008 18:17

Johane - není důležitý, kdo ten článek psal. Ptám se - je pravdivý nebo není? Jestliže není, tak v čem není? Ono i na "obyčejné wiky" je to samý v bleděmodrým, ovšem vy (jak jsem si všimla) tu exkomunikaci neuznávate - např. Jacques nebo Antonio se oháněl platností exkomunikace sv. Atanáše.... Osobně mi pojem "exkomunikace" připadá těžce středověký, na druhou stranu že ho neberou vážně zrovna lidi, kteří svý názory zásadně opírají o doslovná vyjádření církve, koncilů, církevních otců....to je trochu zvláštní....
Ester, 4. 1. 2008 18:19

Rozkolnicky tu spíš působí způsob prezentování názorů jistého "abbé" a jeho kamarádů....
Ester, 4. 1. 2008 18:36

Táák - Jacques v diskuzích tvrdil, že nepatří do FSSPX (Bratrstva sv. Pia) ale v profilu má napsáno, že se "pravidelně schází s FSSPX". Říkal, že patří do FSSP (Bratrstvo sv. Petra), které je údajně součástí katolické církve. Ale zároveň nazýval FSSPX (znovu opakuji X!!!!) svou matkou a říkal, že stejně to vidí i papež.... A tady v komentáři cituje z oficiálních stránek FSSPX a v podstatě se k tomuto hnutí přiznává. Jestli je oficiálně členem nebo ne, je jedno. I sympatie (a ta se rozhodně nedá popřít) se počítá. Dost protichůdné, ne? Mně je nakonec jedno, jestli jsou Jacques a jeho kamarádi v FSSPX, jestli jsou lefebristé nebo nejsou, pokud to nebudou vnucovat všem okolo jako jedinou možnou pravdu a tvářit se, že se drží katolické tradice a že jsou jediní pravověrní, kdežto ostatní jsou modernisti, do pekla s nimi, s blasfemiky, kteří si dovolí přijímat na ruku a podobné zvrhlosti. Jo a že Jacques není kněz přece víme dávno. Ale prý bude, předem lituju farníky:-( Jak říkají Cimrmani - "no teď ses odkopal"
DominikO, 4. 1. 2008 18:44

K P. Holečkovi: Pravda je pravda bez ohledu na to, kdo jí tvrdí (mimochodem, velkou část NZ napsal člověk, který dříve církve pronásledoval). Jinak je to samozřejmě s autoritou, ale za tímto článkem stojí autorita Pražského arcibiskupství. P. Holečka nemusí všichni vítat s otevřenou náručí, ale není také třeba si do něj pokaždé kopnout. Zvláště když už Katolický týdeník otiskl jeho omluvu a prosbu, aby kvůli němu nebyla církev tahána médii.
Ester, 4. 1. 2008 18:49

To si napsal hezky, naprosto souhlasím....
Johan, 4. 1. 2008 19:37

Článek není pravdivý. To jsem uvedl jako první bod.
Johan, 4. 1. 2008 19:39

Je ostudné, že na webu pražského arcibiskupství zůstávají články, které pomlouvají (pomluva je vždy lež) jistou skupinu katolíků. Proti článkům jsem se před dvěma lety ohrazoval u kardinála Vlka. Kardinál Vlk reagoval tak, že mi prostřednictvím své sekretářky poslal odkaz na další článek stejného druhu.
Johan, 4. 1. 2008 19:54

HOLEČEK: "Kardinál Hoyos, který má celou záležitost na starosti, potvrdil na přímý dotaz, že lefebvrističtí biskupové i členové schizmatického bratrstva sv. Pia X. jsou exkomunikováni. [...] je nutné důsledně vyžadovat bezpodmínečné veřejné zřeknutí se všech jejich bludů." Kardinál HOYOS: "The priests and faithful of the Society have not been excommunicated. They are not heretics." http://www.renewamerica.us/columns/mershon/070410 S T A Č Í ?
manime, 4. 1. 2008 19:56

Po pravde, vice budeme verit kardinalu Vlkovi nez vam, ktery jste anonymni a podporujete lefebvristy (mozna jim i jste, nedivila bych se). Nerekla bych vubec, ze je to nejaka pomluva. A procpak jste mi ten vzkaz, co jste mi napsal, nenapsal sem? Proc najednou takove tajnosti s vasimi postoji a nazory?
Johan, 4. 1. 2008 20:00

Nepředložil jsem důkaz o tom, že Holeček lhal? Proč jsem vám napsal soukromě? Protože jsem Vás, děvče, nechtěl diskreditovat. Když o tuto šetrnost nestojíte, dobrá. Milá slečno, já před dvěma lety jsem kvůli těmto článkům interpeloval u kardinála Vlka. Že zůstávají na webu je hanebné. Vás omlouvá jen mladická nerozvážnost a fakt, že o celé záležitosti víte kulové. Otce Vize jsem na váš štvavý příspěvek upozornil. Chováte se dosti podle. Zkuste si nejprve řádně ověřit, co zveřejňujete, než vítězoslavně vykřiknete: chlapci mám vás.
Johan, 4. 1. 2008 20:06

On totiž vyžaduje podporu každý, komu je křivděno, proto se zastávám bratrsva, které tu bez znalosti celé problematiky napadáte za podpory estébáka ateisty. Že se nestydíte. Taková je dnes mládež. Jeden můj příbuzný dělal výzkum, o kterém referoval časopis Týden. Je učitel na gymnáziu. Sepsal fingovanou petici, ve které byl požadavek na vyhazov jednoho žáka, proto že vyjadřoval na besedě nekorektní názory. Ve všech třídách podepsali všichni bez reptání, bez otázek. Jen jedna jediná třída odmítla toto zjevné svinstvo podepsat. Za mých let by se stěží našlo tolik kolaborantů.
vencl, 4. 1. 2008 20:11

Dneska o STB, zítra se vyhrabe, že Matouš byl celník a že jeho evangelium je nepravdivé. Pak se začnete navážet do již víše zmíněného apoštola Pavla, který křesťany pronásledoval... HOLD TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ
Johan, 4. 1. 2008 20:17

Nevím, jestli se, Vencl, mám smát nebo plakat. Já jsem dokázal, že Holeček lhal - srovnej, co říká on a vkládá do úst kardinálu Hoyosovi a co říká kardinál Hoyos. To je lež, i kdyby to nepsal Holeček. Tak. A teď mi vysvětli, jaktože když jde o Holečka, tak nezáleží, kdo něco říká, ale co říká. Souhlas. Článek na Apha je lživý, i kdyby ho psal anděl z nebe, což jsem dokázal a mohu dále dokazovat. Když ale Jacques říká to, co si můžeš přečíst v každém katechismu, je to lež protože to říká Jacques - lefébrista. Tak jak je to?
vencl, 4. 1. 2008 20:23

V katechismu jsem nikde nečetl, že by byl Tomáš Halík nekatolický kněz, kerý byl za svoje názory exkomunikován. Takže tohle je další věc, kterou Jacques tvrdí =)
Johan, 4. 1. 2008 20:23

Ještě polopatičtěji: a) článek na apha.cz je lživý, b) je lživý, protože neodpovídá realitě, c) psal ho pater Holeček, d) pater Holeček byl agent STB - ateista, e) článek by zůstal lživý, i kdyby ho napsal anděl z nebe, protože neodpovídá realitě, f) pater Holeček je osobou nedůvěryhodnou, neboť je motivován nenávistí k Církvi, proto není divu, že článek je lživý.
Johan, 4. 1. 2008 20:25

V katechismu si přečtež, že Kristus vstal z mrtvých, což pater Halík popírá. V katechismu si přečtež, že hereze je těžký hřích, který je trestán exkomunikací. Slyšel jsi už něco o vyplývání neboli inferenci?
Jacques, 4. 1. 2008 20:25

No to je spoušť:) Nikdy jsem netvrdil, že jsem člen FSSP. Jen jsem říkal, že FSSP je jedním ze spolčenstev, kde se uděluje tonzura. To, že FSSP je součást Církve(stejně jako FSSPX) si prostě Bnedikt a většina Kurie myslí(klidně jim napište). Porotože já mám tonzuru udělenou, Ester z toho asi vydedeukovala, že jsem ji obdržel tam(u FSSP). Což jsem nikdy neřek. S FSSPX se pravidelně scházím, protože u FSSPX plním svou nedělní povinnost. To už jsem také několikrát zmiňoval. Ty jsi Ester bezdomovec, protože se s nimi stýkáš na Hlaváku a Šervůdu když jdeš od vlaku? Nejsi. Ani já nejsem tím, s kým se pravidelně scházím. Jistě, věřte si Vlkovi, i když vám byly předloženy důkazy o tom, že Vlk a Holeček neříkají pravdu. Myslel jsem, že je jedno kdo pravdu říká, ale jak vidno, jen když nejde o vás, že? A pak kdo je sektář nepoužívající vlastní rozum. Známe, co? Od venclíka čekám omluvu, protože trvám na tom, že jsem zde nikdy neuvedl nepravdu. Nikdy. Dokažte opak, jinak zvážím žalobu. Protože toto je utrhání na cti a pomluva. Ještě nějaké fundované komentáře k problematice? Čekám, co mi kdo řekne k tomu kánonu 1323. Čekám, že se přestane chovat sektářsky(kde vůdce je vždy neomylný a vždy má pravdu) a zapojí vlastní rozum. Asi se nedočkám, že? No jo, tak už to chodí. Jak říkal svatý Atanáš: "Oni mají kostely, my máme víru." Sedí jak prdel na hajzlík. A klidně mne napomeňte, že jsem vulgární. Z vás se připosrat nehodlám, pokrytci.
vencl, 4. 1. 2008 20:32

Omluvu by asi také očekával i Tomáš Halík.. a spousta dalších uživatelů
blackmouser, 4. 1. 2008 20:33

Plně se připojuju k těm co od nich očekáváš omluvu...mají pravdu...vy tady nabouráváte všechny diskuze svými nézory, které ať nejste členy FSSPX jsou plně totožné jak kdybyste členy byli...a navíc - můžeš si myslet co chceš o arcibiskupu Vlkovi, ale pořád je to první český biskup a veřeně o něm prohlašovat že neříká pravdu taky teda není zrovna morální...
Jacques, 4. 1. 2008 20:33

Halíkovi se není za co omlouvat. Heretikem je formálně i materiálně. Dokázat to lze poměrně snadno.
Jacques, 4. 1. 2008 20:36

"které ať nejste členy FSSPX jsou plně totožné" A tohle víš jak? Kolik členů FSSPX znáš? To, že jsou katolíci a nekáží bludy je evidentní. Pokud není, dokaž opak. A s tou pochybnou exkomunikací už na mě nechoď. Tomu věří možná tak veverky v lese, vlci a jiná havěť. "arcibiskupu Vlkovi, ale pořád je to první český biskup a veřeně o něm prohlašovat že neříká pravdu taky teda není zrovna morální..." Když ji neříká, tak co mám dělat? Četl jsi jeho vyjádření k Summmorum pontificum? Kolikrát tam zalhal? Několikrát. Takže být tebou, raději mlčím.
blackmouser, 4. 1. 2008 20:38

no to je asi stejný jako když ti řeknu a dokaž že ta exkomunikace je neplatná...
Jacques, 4. 1. 2008 20:40

Není problém dokázat. Ale to bys musel zapojit vlastní mozek, přestat být sektář(ON má vždycky pravdu!) a trochu studovat. Třeba otevřít ten zatracený Kodex!:-)
blackmouser, 4. 1. 2008 20:41

tam to snad je??!
Jacques, 4. 1. 2008 20:44

Má ty dobroto! A proč si myslíš, že o tom pořád mluvím? Jistěže to tam je. Můžu nakopírovat latinsky, ale to ti asi moc platné nebude, co?
Quido, 4. 1. 2008 20:45

No nazdar. Jsme odhaleni a exkomunikováni :-) Můžeme ještě vůbec do kostela anebo před námi zakryjí svatostánek? Na signálech se mládežníci zlobí - zlobí se pro pravdu. Server apha.cz bohužel informuje o FSSPX nepravdivě a je veřejně známo, že modernisté nenávidí Tradici a tridentskou liturgii. Rozkol mezi modernisty a tradičním křídlem katolíků už trvá pár desetiletí. Vlk patří k modernistům, takže si zajisté nebude dělat do vlastního hnízda. Milí signálníci, přeji vám hezké sny o úspěšném vyobcování tradičních katolíků z Církve.... No Benedikt XVI je jiného mínění ale co na tom že? Vždyť vaše modernistická sekta si s papežem jistě poradí, a kdyby to šlo do tuha tak kulkou do hlavy nebo jedem jako v případě Jana Pavla I.
Johan, 4. 1. 2008 20:47

Tomáš Halík je heretik. Pokud se obrátí, pak by se měl omluvit věřícím, které sváděl.
blackmouser, 4. 1. 2008 20:50

pochybuju ze tys ho studoval cesky...a for Quido: takova snuska nesmyslu...
blackmouser, 4. 1. 2008 20:51

teda latinsky sem chtel napsat...
annndulka, 4. 1. 2008 20:53

mě by zajímalo, kde přišel Johan na to, že Halík je heretik, když třeba já jsem jednou byla na jeho přednášce a nic také neříkal nebo nenaznačoval... :-O
Johan, 4. 1. 2008 20:54

Do prdele. Já jsem uvedl dva protikladné výroky. Jeden je od Holečka a údajně ho pronesl kardinál Hoyos. Druhý je od samotného kardinála Hoyose. Mezi těmito výroky je vztah kontradikce. Vzhledem k tomu, že první je vkládán kardinálu do úst a druhý je přímo jeho výrokem, je zjevné, že nepravdivý je první. To mám věřit tomu prvnímu, protože je na webu pražského arcibiskupství? Mám také věřit tomu, že Sověti první přistáli na měsíci jen proto, že to říká kardinál Vlk? Do prčic. Já jsem dokázal, že na webu apha.cz je lež o FSSPX. To snad zcela stačí. To, co předvádíte jsou typické argumentační fauly. Stále žvaníte o tom, že na apha.cz by nebyla žádná hovadina. Dokážu opak. Odpovědí mi je, že tvrdit, že kardinál lže není správné. Je tohle vůbec možné?
vencl, 4. 1. 2008 20:55

Řeknite mě jedinou kloudnou věc, proč by měl být Halík heretik? Proto, že vede dialog s nevěřícími, nebo že občas medituje s dalajlámou? No a co je na tom špatnýho?
Johan, 4. 1. 2008 20:56

Proč by měl říkat či naznačovat, že je heretik? Pro pána krále! P. Tomáš Halík v knize Noc zpovědníka popírá Zmrtvýchvstání Krista. Třeba tak jsem na to přišel.
hama, 4. 1. 2008 20:56

Pochválen buď pán Ježíš Kristus! Ve výše uvedeném článku jsem označen za lefébvristu. Toto označení je přinejmenším nepřesné a zavádějící. Proto prosím, aby moje přezdívka byla z článku odstraněna. Článek z pražského arcibiskupství je nepravdivý. Proto rovněž prosím o odstranění odkazu na něj z textu. Děkuji, hama
annndulka, 4. 1. 2008 20:56

Hele Holeček možná lže, jo i mě připadá trochu nedůvěryhodný, ale když to má na webuapha.cz tak tomu budu věřit víc než nějakým kecalům tady.
Johan, 4. 1. 2008 20:57

Kloudná věc, proč je Halík heretik je, že v knize Noc zpovědníka popírá Kristovo Zmrtvýchvstání.
Jacques, 4. 1. 2008 20:57

Vidím, že jsi CIC neměl nikdy ani otevřený, protože jinak bys věděl, že je psán bilinguálně. Tedy latinsky a česky(respektive národním jazykem). Jinak latina mi nečiní problém. A když něco nevím, najdu si to ve slovníku. To je co?! :-)
hama, 4. 1. 2008 20:57

Johan: Nevím, jestli jste si toho všiml také, ale kontradiktorická tvrzení nejsou na tomto webu nijak na závadu. ;-)
Johan, 4. 1. 2008 20:57

Nééééééééééééééé! Už nemohu, nemohu, nemohu.
blackmouser, 4. 1. 2008 20:58

Argumentisticky faul:D...v tom pripade vy vsichni uz mate cervenou a stop na celou sezonu...jste proste banda zatvrzelcu a tvrdohlavcu, s kterymi se neda vest normalne rec/diskuze..
annndulka, 4. 1. 2008 20:59

oki, knihu Noc zpovědníka máme tuším doma, takže se pak na to kounu ;-)
Jacques, 4. 1. 2008 20:59

Andulka nám předvedla, jak se chovat jako sektář a přesto být stále in a sexy! Bravo!!! Tleskáme.
blackmouser, 4. 1. 2008 20:59

v tom pripade proc jsi mi nabid jen latinsky okopirovani a ne cesky..?
annndulka, 4. 1. 2008 21:00

co se týče toho výkladu, řekla jsem že Holeček je nedůvěryhodný, takže to myslím je vyřešeno
annndulka, 4. 1. 2008 21:01

andulka pro vás nikdy nebude in a sexy...ale jinak díky za uznání
Jacques, 4. 1. 2008 21:01

"jste proste banda zatvrzelcu a tvrdohlavcu, s kterymi se neda vest normalne rec/diskuze.." To je zajímavé konstatování od někoho, kdo není přístupný argumentům jen proto, že je říká člověk, kterého nemá rád(respektive, kterého červená karkulka označila za schizmatika). No nic...myslím si své a upíjím portské. Noc je ještě mladá:-)
Johan, 4. 1. 2008 21:02

Andulinko, vy jste dcera patera Petráčka? Nezlobte se, já si potřebuji oddechnout, takový nápor na své nervy jsem už dlouho nezažil.
Jacques, 4. 1. 2008 21:03

"v tom pripade proc jsi mi nabid jen latinsky okopirovani a ne cesky..?" Protože na webu je to jen latinky a abych se s tím českým přepisoval, tak tolik rád tě zase nemám. Jistě chápeš. For an: To byla ironie, buchto hloupá:-)
annndulka, 4. 1. 2008 21:03

1) pro vás žádná andulinka, díky 2) jsem dcera Petráčka ovšem nikoli patera
blackmouser, 4. 1. 2008 21:05

ja sem pristupnej argumentum...ale to musi platit o obou stranach....preci ja nebudu ustupnej kdyz vy jste neustupni ne??
annndulka, 4. 1. 2008 21:05

for Jac:poznala jsem, jen jsem čekala jaka bude tvoje reakce až to nepíšeš, do aspon té buchty jsem se dočkala ;-) koukám že takové výrazy ti jdou..celkem smutné
Johan, 4. 1. 2008 21:05

Pravdu díte, Andulinko, Jacques je celibátník. A já jsem ženat. Taky mám doma Andulinku - dceru.
annndulka, 4. 1. 2008 21:05

sry až to napíšu překlepla jsem se
Jacques, 4. 1. 2008 21:06

No, jistá podoba by tam ale byla http://www.ktf.cuni.cz/KTF-173-version1-petracek12.jpg
annndulka, 4. 1. 2008 21:06

chudák dcera Johanečku =) že jí přeji upřímnou soustrat..
Johan, 4. 1. 2008 21:07

Pro mě budete Andulinka či Andulka, dokud tuto zdrobnělinu budete mít ve svém nicku. Vy mně také říkáte Johan.
annndulka, 4. 1. 2008 21:07

No hezký pán, nicméně do mého příbuzenstva nepatří =)
Johan, 4. 1. 2008 21:08

Vy jste ale blbá, Anduličko. A já jsem chtěl odvést řeč jinam, aby ta vaše blbost tolik nevynikala. No, jak chcete.
Jacques, 4. 1. 2008 21:08

"preci ja nebudu ustupnej kdyz vy jste neustupni ne??" Být ústupný, když mám zcela objektivně pravdu je pěkná pitomost. Jo An, takový už jsem. Lepší to nebude a jak tubera postupuje, je to čím dál horší...:)
blackmouser, 4. 1. 2008 21:10

no já teda myslím ze Andulka a Andulinka je rozdíl... a vy si teda nemyslíte že vy jste nepřístupní jiným názorum??
Ester, 4. 1. 2008 21:10

Halíka jsem nikdy neslyšela popírat zmrtvýchvstání Krista - dokonce při každý mši zmrtvýchvstání vyznává:-)
blackmouser, 4. 1. 2008 21:11

no s tou tuberou to mas uplnou pravdu...jeste by me zajimalo co sou tvy spolubratrstváci...
annndulka, 4. 1. 2008 21:11

Zajímavý, kolik jsem se toho dneska dozvěděla, jsem buchta, blbá, no copak napíšete příště?
Quido, 4. 1. 2008 21:14

Tohle bude top blog. Až to bude plné, chce to vše vytisknout na věčnou památku a nechat podepsat odstupujícím Vlkem. :-)
Jacques, 4. 1. 2008 21:14

"a vy si teda nemyslíte že vy jste nepřístupní jiným názorum??" Opakuji pro natvrdlé. Když mám zcela objektivně pravdu(no, ono to ani jinak nejde), tak nebudu přístupný opačnému názoru. Když si jistý nejsem, tak si vyhledám názor autority. Ale to vy, se vší úctou, nejste. O.T. Ale dobrá diskus, což? Žádní mazači, hranice hoří:)
Johan, 4. 1. 2008 21:14

Vy jste nevěděla, že jste blbá?
blackmouser, 4. 1. 2008 21:14

for annndulka: ja sem prej zas vůl...to si tak od nich holt nesmis brat...;)
blackmouser, 4. 1. 2008 21:15

neopakuj pro natvrdle...ja to posilal driv nez sem to videl co paks psal...jo diky...s tim: Když mám zcela objektivně pravdu(no, ono to ani jinak nejde); si to uplne objektivne vystih...vse co reknes je svate...
annndulka, 4. 1. 2008 21:15

Díky za tvou starost Johanečku že jsi mě nenechal v nevědomosti a sdělil jsi mi takovou důležitou informaci =)
Jacques, 4. 1. 2008 21:16

Myslíš pány ze Sodalitia? Zeptej se jich. Každý má svůj rozum. Nejsme sekta s vždy neomylným vůdcem. Quido: já si to sreenuju, protože tohle mi nebude nikdo věřit. Tak dlouho jsem se už nenasmál...až teď:) An: Co bude příště? No, příště možná přijde i kouzelník. Těšte se!
Ester, 4. 1. 2008 21:17

Jacques, 4. 1. 2008 21:17

"vse co reknes je svate.." Nic takového jsem nikdy netvrdil. Porucha na přijímači.
vencl, 4. 1. 2008 21:18

Prohloupého každý hloupý. - říká Forrest Gumpova máma =)
Johan, 4. 1. 2008 21:18

Nemyslím si, blackmousře, že by jsi často neslýchal, že jsi vůl.
Quido, 4. 1. 2008 21:18

soudruhu černýhousere: Sám jsi chtěl aby tě Antonio tak nazval. Už si nepamatuješ na tu svoji větu: Vyprošuji si, abyste mě nenazýval volem. Z toho logicky vyplývá, že chceš být za vola. A ještě ses hádal, že neumím číst. :-)
blackmouser, 4. 1. 2008 21:19

to myslis jak??
Johan, 4. 1. 2008 21:19

A pro chytrého každý chytrý.
blackmouser, 4. 1. 2008 21:20

nebudu se tady s tebou zas o tom hadat...v CR se to uziva tak jak sem to napsal a kazdej blbej by to pochopil...krome bratrstva samozrejme...
blackmouser, 4. 1. 2008 21:20

blackmouser, 4. 1. 2008 21:20

blackmouser, 4. 1. 2008 21:20

jo a ze vsechno co reknes je svaty sem nerek zes rek....to byl muj dodatek ze si to asi myslis...
Ester, 4. 1. 2008 21:21

Tak schválně - z které strany nejen tady - padá nejčastěji slovo "sekta"? :-) Někdo vidí za každým rohem konkurenci....
blackmouser, 4. 1. 2008 21:23

koukám ze bratrstvu dosla munice...nebo hledaj ve svych historickych listinach co by jim pomohlo??
Quido, 4. 1. 2008 21:25

Protože se chvílemi válíme po zemi smíchy. Víš jak dlouho teď budeme žít? Úplná noční můra pro černé housery.
blackmouser, 4. 1. 2008 21:25

aha...nic trapnejsiho te nenapadlo??
Johan, 4. 1. 2008 21:25

Není rovněž vyloučeno, že za vaše urážky někdo, kdo skutečně patří k FSSPX žádat omluvu. To, co jste o tomto Bratrstvu napsali, anižbyste o něm cokoliv relevantního vědeli, je nehorázné. Jste to vy a vám podobní, kteří sabotují snahy Svatého Otce o nápravu křivdami nabouraných vztahů, jste to vy, kdo další křivdy v podobě pomluv páchá.
blackmouser, 4. 1. 2008 21:26

tak treba ja nemluvim o bratrstvu FSSPX ale o tomhle vasem bratrstvu:P
Jacques, 4. 1. 2008 21:29

"koukám ze bratrstvu dosla munice...nebo hledaj ve svych historickych listinach co by jim pomohlo??" Jednak se bavím a druhak jste to vy, kdo mizí, jak pára nad hrncem. Esterko, vy a konkurence? Dobrý vtip. Co máte, co my nemáme? A opačně, máme mnohem víc, než máte vy. Máme katolickou mši svatou, katolickou víru a taky mučednictví pro pravdu. Přesně v duchu svatého Atanáše. Takže, díky za to!
vencl, 4. 1. 2008 21:29

Dejme si bacha, jsme autorizovaní uživatelé.. Mohli by nás najít a zabít. Něco podobného jsem už dneska četl. Takže s tímhle bratrstvem nechci mít nic společného.. O Halíkovi si budu myslet svoje. Dávám od členů bratrstva ruce pryč. Ale vyžaduji aby psali do diskuzí jen věci k tématu a zbytečně je nespamovali. Založte si vlastní diskuzi z názvem tomu odpovídajícím.. Jo a taky se nechte autorizovat, protože tím, že nejste autorizovaní uživatelé jenom ukazujete, že si za svými názory nestojíte. Nám třeba za to, co jsme zde psali hrozí nebezpečí. Také si milé bratrstvo nemyslete, že vám neautorizace poskytuje nějaké výhody. Internet je daleko menší než si myslíte.. O tom už něco vím. Takže kdyby se nám cokoli stalo, nebude těžké vás vypátrat. Toť odemne asi vše.
blackmouser, 4. 1. 2008 21:30

jo to je další věc co nechápu...kde berete tolik času že ho můžete jen tak ztrácet oblbováním v takovejhlech diskuzích....
Ester, 4. 1. 2008 21:31

Johane, v tom případě byste museli zažalovat hodně autorů webových stránek a možná i autorů knih.... Pomluvy? Urážky? Křivdy?Opravdu sis nevšiml, kdo tady zejména uráží a je urážen? Donedávna mě FSSPX absolutně nezajímalo, a vás bych nechala, ať si říkáte, co chcete, možná bych někdy zašla i na tradi mši, ale když vás tu (některé) pozoruju, je mi z toho nanic.... Nejen z názorů, od toho jsou diskuze, a názor druhého naopak může být inspirací nebo (a) přínosem. Ale především z chování tradi-diskutujících (sorry, nevím, jak to líp označit), ze zloby a urážek, který kolem sebe (někteří) sypete.... K sektě opravdu nemáte daleko...
Jacques, 4. 1. 2008 21:34

Ale venclíku, přece bys neplakal. Jen jsem ti důrazně napsal, že pokud nepřestaneš lhát, dají ti Ukrajinci po hubě. O zabití nebyl řeč. To by byl hřích! Že je net malý víme, ale taky víme něco o proxy sereverech a wifi..no nic, ty to víš přece lépe. A nakonec. Atuorizovat se nehodlám. Antonio je a co se tím změnilo? Plivete a mažete ho stejně, jako nás. Důvod tedy nenecházím.
Johan, 4. 1. 2008 21:36

Chudák pater Stritzko, Vencl od něho dává ruce pryč. Ten z toho bude mít špatné spaní.
Jacques, 4. 1. 2008 21:36

Jistě, protože nejsme muži dialogu a růžového menschfreudnliche náboženstvíčka. Že stojíme za Pravdou bez kompromisů(a někteří i zcela slušně, viz. hyperslušný hama), tak to se prostě neodpouští. Pokud děláš závěry na základě netových diskusí, tak jsi ještě hloupější, než jsem čekal, milá Ester. Ale to nic. Jednou to pochopíš. A nevyhrožuj, že bys šla na tradiční. Na to ty nemáš.
blackmouser, 4. 1. 2008 21:39

ja bych taky sel klidne na tu tradicni se podivat ze by me to zajimalo...kdyz vidim kdo tam tak asi chodi tak uz jako me to fakt netahne a rikam: Ne, diky..
Johan, 4. 1. 2008 21:40

Začněte se, Ester, o FSSPX zajímat, prosím. Opakuji, že nikdo z nás, na které tak útočíte tu nehovoří za toto kněžské (sic!) bratrstvo! Já jsem katolík a člen zcela jiného bratrstva. K FSSPX mám úctu a bráním jej, když je napadáno neprávem. Toť vše.
Ester, 4. 1. 2008 21:42

Jacques: Hlavně bys měl posuzovat míru vlastní inteligence - umět latinsky a vystudovat teologii není vždycky dokladem inteligence. Inteligentní člověk se projevuje trochu jinak, než tu předvádíš. Kristus stál za pravdou bez kompromisů, ale s láskou - to je něco, co ti hodně chybí.... (ona i ta pravda v tvem podani je dost pochybná) Jdu dělat něco užitečnějšího, tohle je fakt ztráta času....
Johan, 4. 1. 2008 21:42

Dobrý, housere. Stěží si člověk dokáže představit nesmyslnější výrok. Na tradici se nechodí dívat, tradice je způsob předávání víry, jde o sloup Církve. Takže se nebojte, že byste tam někoho potkal. Mimochodem - odkdy je důležitější, kdo kam chodí případně kdo co říká než pravda?
Jacques, 4. 1. 2008 21:44

"kdyz vidim kdo tam tak asi chodi tak uz jako me to fakt netahne a rikam: Ne, diky.." Srabe. Stejně, mě tam nepotkáš, protože na indult nechodím. A nikoho dalšího nepoznáš, protože indulťáci sem nepíšou. A kdyby, tak ani nevíš kdo je kdo... Takže se jen vymlouváš, protože na to nejsi dost chlap, abys udělal něco, co by tě dříve stálo nálepku lefevrista. Prostě na mši svatou, na které žili tvoji předkové ani nepáchneš. Jsi zbabělec.
manime, 4. 1. 2008 21:44

Jacques, Quido: Ja vam panove neverim uz ani slovo, a je nas vic. Uz nas neotravujte svymi poucenimi a svymi ruznymi urazkami, nikdo o to nestoji. Ja verim tomu, co zverejnilo na netu arcibiskupstvi prazske. Je mi jedno, kdo to psal, arcibiskupstvi by nedalo na sve stranky nejakou spatnost. Pro vas to ale spatnost bude, protoze vas to obvinuje. Ale ja svuj nazor na toto nezmenim. A tento prispevek nesmazu.
Ester, 4. 1. 2008 21:44

Johane, všiml jste si (myslela jsem, že jsme si někdy tykali, ale dobře) - kdo tady a napříč diskuzemi především "útočí"? Když jsem se o FSSPX začala zajímat, moc dokladů (kromě oficiálních stránek FSSPX) jsem nenašla, zejména ne pozitivních.
blackmouser, 4. 1. 2008 21:46

vyžaduju si abys mě nazýval houserem apod.!!...tos mě asi blbě pochopil...šel bych na ni, abych poznal o co jde a ne se jen tak kouknout jako divák na fotbal...ale třeba bych se snažil být hráčem...
manime, 4. 1. 2008 21:46

Esterko, jeste aby jsi nasla. Jedine ty, ktere oni sami napsali.
blackmouser, 4. 1. 2008 21:47

no tak to s těma předkama si se sekl...pochybuju že by ateisti tam chodili...
Johan, 4. 1. 2008 21:48

Budu ti tedy říkat kačere. Máš na mysli tridentskou Mši svatou?
Jacques, 4. 1. 2008 21:48

Ester, tvrdíš, že pravda, kterou tu presentuji je pochybná. Znovu žádám důkazy. Nedočkám se, že? Láska. Láska není žádný pitomý cit. Ale o tom už jsme se bavili. "umět latinsky a vystudovat teologii není vždycky dokladem inteligence." Netvrdím, že je. Ale kupříkladu schopnost argumentace a aplikace teorie do praxe, to už je jiná. A to je něco, co třeba ty postrádáš, já dokonale ovládám. Inteligentní člověk jak se projevuje? Že bere vážně netové diskuse? Tak myslím, že bys měla k tomu psychiatrovi zajít sama, protože tohle si může myslet jen člověk nenormální. Jo a se Sola jdi k šípku, však víš;)
blackmouser, 4. 1. 2008 21:50

schopnost ne argumentace ale argumentskej faul nebo jak ste to sami nazvali to vam de...a aplikace teorie do praxe jestli tim myslis to ze nam tu menujete co kde kdo rekl co vam zrovna hraje do karet tak to taky nepovazuju za mistrne.... a podruhy opakuji ze si vyprosuji nazyvani kacerem APOD.!!
Jacques, 4. 1. 2008 21:51

housere, mousere, nebo jak. Ty máš předky jen do začátku 20. století? No to jsou věci... Mani: ano, děkuji za další ukázku sektářského myšlení(arcibiskupství by přece nelhalo, protože je arcibiskupstvím). Že tento příspěvek nesmažete nepochybuji. Usvědčuje především vás. Johnánku, povšimni si, jak rafinovaně se nás Ester snaží rozdělit ;)
Johan, 4. 1. 2008 21:51

Ester, vykám, abych udržel korektní odstup. Před pár lety jsem byl v podobné situaci jako vy. Zajímal jsem se a musel jsem konstatovat, že obraz FSSPX je velmi deformovaný. Ostatně globálně to platí o celé katolické Církvi, kterou svět nenávidí. Nestal jsem se nějakým výrazným příznivcem tohoto bratrstva, nicméně cítím povinost vyvracet lži, které jsou o něm šířeny. To by na mém místě udělal každý. Kdyby byl na mém místě a věděl to, co já.
Jacques, 4. 1. 2008 21:53

Nevím jak ty, myšáku, ale já se řídím tímto: http://www.phil.muni.cz/picha/metodologie/zaklady.htm Říkáme vše, co je katolické a závazné. že nám to hraje do karet je jasné. Stojíme v Pravdě :)
vencl, 4. 1. 2008 21:53

Ad 'ukrajinci ti dají přes hubu a to není hřích') každé násilí je hřích a to, že sem až dodneska nevěděl, že kněz a duchovní jsou rozdílné osoby na tom není nic špatného. Nepsal jsem to ze zlé vůle. Prostě jsem nevěděl, že kněz a duchovní nejsou jedna a ta samá osoba. Rači se na to ještě přeptám všech kněží co znám. Prostě nejsi katolický kněz a jsem rád, že jsi to o sobě taky řekl. Už se mě na to ptalo víc lidí, co ty jsi vlastně zač..
blackmouser, 4. 1. 2008 21:55

jo ale chybí ti jedna velká důležitá vlastnost - u nás na vesnici se tomu říka alespon spetka selskeho rozumu...
blackmouser, 4. 1. 2008 21:56

jo a k tomu mysakovi...jestli dle tebe je dokola urazet mistrovstvi argumentace tak plne souhlasim protoze to se s blaznama ma...
Jacques, 4. 1. 2008 21:58

"jo ale chybí ti jedna velká důležitá vlastnost - u nás na vesnici se tomu říka alespon spetka selskeho rozumu..." Tak zrovna od tebe to sedí. Vždyť si nevidíš ani na špičku vlastního nosu, člověče:) "Nepsal jsem to ze zlé vůle" To doufám, ale rozhodně to tak vyznělo. Každé násilí hříchem není. Třeba přiměřená obrana, nápravné tresty(sic!) a další hříchem není. Farářů se zeptej, ale spíš těch starších. Ti si tonzuru ještě pamatovat budou.
Quido, 4. 1. 2008 22:00

Manime, nepamatuji se, že bych tě zapřísahal abys mi věřila. A mimochodem ty jsi mi (kdysi) věřila, no pro mě novum. Ale co je pryč je pry. A proč bys měla mazat svůj příspěvek to taky nevím. Plyne z toho jediné, že prostě neznáš všechna fakta. A všechna fakta o celé cause neobsáhneš ani za den ani za měsíc. Chce to čas a hlavně zájem a vlastní rozum, protože hotové a předžvýkané názory, které uveřejní někdo se zlým záměrem viz. apha.cz nestojí za nic. Další pošetilci tady píšou, že kvůli mě nebo Iacobusovi nepůjdou na tradiční mši - nikdo vás nenutí, je to vaše škoda, že nepoznáte mimořádný ritus církve z kterého žily generace našich předků. Ale to je to samé jako lákat ateistu do kostela - Nezájem. Nechte si svůj NOM a svá spolča. Obojím jsem prošel, na NOM chodím stále, ale mohu říci, že Tradice má hodně co říci a obsahuje poklady nevýslovné ceny. To vše ovšem vy nidky nepochopíte, když se zabetonujete v opozici a budete věřit modernismu, ale to už se opakuji.
Jacques, 4. 1. 2008 22:01

"jestli dle tebe je dokola urazet mistrovstvi argumentace" Není, ale někdy to prostě jinak nejde. Diskuse s argumenty na principu sporu s vámi(ve velké většině) není možná. Proč? Protože ztráta pravé víry vede i ke ztrátě uvažovat.
manime, 4. 1. 2008 22:02

Jacques: Arcibiskupstvi a sekta? Pane, nebudte smesny. Ukazka sektarskeho mysleni je jen z vasich prispevku. Nicim me neusvedcuje, tak tady nechce tech vasich blabolu, lezou mi uz krkem, je me z vas opravdu spatne. Jeste jsem nepoznala takovyhle pokriveny mysleni, jako ma vase skupina. Jste k politovani hodni. Tak. A ted cekam na vase prekrouceni, jak jinak.
blackmouser, 4. 1. 2008 22:03

no tak hlavne ze ty tvy nazory je to nepredzvejkany maso...podle me jsi to taky nekde musel cist...
blackmouser, 4. 1. 2008 22:03

jinak nejde?? podle me osloveni ani neni nutne psat tak jak jinak nejde??
Johan, 4. 1. 2008 22:04

Pro Ester. Pater Deml říkal: člověk, který neumí latinsky, je svým způsobem směšný.
blackmouser, 4. 1. 2008 22:06

no tak mi rekni na co mi je dneska latina?? me pride spis smesny neco takovyho tady rikat...
Quido, 4. 1. 2008 22:08

Manime: To je jasné že předem rozhodnutému samosoudci obhajoba leze krkem...
Mioan, 4. 1. 2008 22:08

uááá lidi neblbněte, furt sa o neco přete, uvažte má to cenu ? =D
vencl, 4. 1. 2008 22:08

Nepsal jsem to špatně, psal jsem to na obranu kněží. Protože, kdyby si nebyl kněz a někde to tvrdil. Dělal by si tím církvi ostudu. No prostě narážím na ten citát z bible, kde je psaný, že i satan se převléká za anděla světla.. Není prostě správný, kdyby si někdo hrál na kněze a přitom jím nebyl. Prostě jsem fakt nevěděl, že kněz a duchovní je někdo jiný.. A myslím, že tohle neví ani většina lidí. Zvláště pak těch, co se z křesťany setkávají jen prostřednictvím meédií
Jacques, 4. 1. 2008 22:08

Arcibiskupství není sekta, ale vy se chováte jako zabedněná sektářka, která nemá vlastní rozum a tak si není schopná vytvořit vlastní názor. Za to, že si zjišťujete informace jen z jedné strany barikády a pak je používáte jako všeobecně platné(aniž by vás zajímal názor těch, kterých se to týká), neuvažujete komplexně, tak za to byste u zkoušky vyletěla. Bez pardónu. Jste zaujatá a projevuje se u vás sektářské smýšlení, kdy se o výrocích vůdce(navíc vůdce, který je omylný) nepochybuje, ale berou se jako axiom. Pokřivené myšlení je nejprve třeba dokázat, milá slečno. Dokázat, že se neshodujeme s objektivní pravdou. A na to vy se obávám nemáte. A pozor! Pravda není to, co se píše na apha. Pravda je to, co si myslí papež ve Vatikáně. To je nejvyšší autorita v této cause. Ale živý, ne mrtvý papež.
magi, 4. 1. 2008 22:09

1) gratuluju, manime!!! jsi borka! 2) dokažte, kdo jste, když se tady chcete obhajovat, bratrstvo! 3) váš slovník a zpoůsob komunikace je v přesném souladu s poznávacím znamením vaší lefebristické sekty!!!(Heretické jednání se pozná podle toho, že jeho protagonisté jsou zatvrzelí a nepřipouštějí diskusi. ) 4) Jacques: dokaž, že jsi vystudoval teologii a byl vysvěcen! nevěřím! navíc, malá praktická poznámka: který kněz by měl vůbec čas být prakticky celodenně online???? 5) díky tomuto článku jsme velmi šťastna, protože jsem se přesvědčila o tom, že v naší církvi nemáme přece jenom takové paka! díky, manime!!! manime forever!!!!
Quido, 4. 1. 2008 22:09

Housere latina ti není k ničemu. Najdi si nějakou hezkou husičku a žij na svém malém zaprděném rybníčku.
Johan, 4. 1. 2008 22:10

Manime. Docela jste uhodila hřebíček na hlavičku. Ale zkuste se zamyslet nad tímto: Nezlob se na zrcadlo, když máš křivou hubu. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli je lepší rozporné či bezrozporné myšlení. Věřte, že vím o čem mluvím - komunikace, kódy, jazyky jsou můj obor.
manime, 4. 1. 2008 22:10

Snazila jsem se prijit na to, co jste zac. A to je pravda, nikdy jsem vam neverila, snazila jsem se aspon trochu porozumnet. To tvrdis ty, pro me maji velkou hodnotu na tom, abych se obeznamila se vsemi fakty.(a ne, z emi ted napises, ze fakta sou ty vase nektere spisy, i dyz, dalo by se to cekat) Proc tady placas, o necem, o cem jsme spolu nemluvili? Vase konstatovani fakt me unavuje.
blackmouser, 4. 1. 2008 22:12

dosli ti slova co ze pises takovy trapnosti...
blackmouser, 4. 1. 2008 22:12

mysleno na Quida to bylo...
Jacques, 4. 1. 2008 22:13

"Protože, kdyby si nebyl kněz a někde to tvrdil. Dělal by si tím církvi ostudu." No tak tohle si tedy vyprošuji! Dělat si obrázek o člověku na základě netových tahanic. Nevěděl, ale dělal jsi, že to vím. Tvrdil sji, že jsi mě usvědčil ze lži. Přitom já jsem o sobě nikdy netvrdil, že knězem jsem. Prostě jsi to nafoukl, jako velkou bublinu a lebedil si, jak jsi mě dostal. A pokud jsi to nevědl, tak je to jen tvoje mínus. Nejsi dement, abys si to nemohl zjistit. Od čeho jsi počítačový génius? Strejda google ví skoro všechno. Příště fakt dvakrát přemýšlej. Druhý by se nemusel rozmýšlet a dal by ti po tlamě už zítra. Protože z za to, cos vyved, bys v hospodě dostal po hlavě půlirem.
Ester, 4. 1. 2008 22:13

Jacques: Musím se smát, jak si se poznal v těch "kdo tady a napříč diskuzemi především "útočí":-) Jak se říká, potrefená husa se vždycky ozve... Jen tak mimochodem - aby se člověk mohl pouštět do diskuzí a mohl argumentovat, nemusí mít našprtanýho Aristotela (princip sporu), stačí zdravý rozum a ochota vyslechnout a tolerovat jiný názor, i když s ním nesouhlasím. A dát svůj názor a svůj nesouhlas najevo slušným způsobem. To je pro život dost zásadní dovednost. The end
Quido, 4. 1. 2008 22:14

Milá magdi, musím tě upozornit, že zmíněný odkaz v úvodu této stránky blogu zde byl od samého počátku, kdy jsme zde začali diskutovat. Takže nic nového. Již to bylo diskutováno asi 100 x s ViZem i bez ViZe. Takže s tou borkou to nebude tak horké jak se ti zdá.
Johan, 4. 1. 2008 22:14

Poté, co nastoupila další hvězda jménem Magi - polévkové koření a předvedla tu kolovrátek převyšující svou kvalitou jiné (ještě si to pro zdání exaktnosti rozdělila do bodů), vypínám počítač a jdu sledovat pořad Uvolněte se, prosím, kde se mohu setkat s inteligentním humorem Zdeňka Trošky - proti zdejší diskuzi to bude balzám.
vencl, 4. 1. 2008 22:15

Veru jsme rádi, žes na to přišla. Už mě nabavilo slyšet o všech lidech, že nejsou kaatolíci a že každej kdo není katolík příjde do pekla.. TATO TVRZENÍ JSOU V PŘÍMÝM ROZPORU S UČENÍM KATOLICKÉ CÍRKVE A I V ROZPORU S II. VATIKÁNSKÝM KONCILEM. O němž jsem bohužel slyšel jenom z vyprávění.
manime, 4. 1. 2008 22:15

Quido: uz jsem cetla dost diskuzi, kde jste se zapojoval. Tak jsem z toho take vyvodila, ze se stale necim ohanite, musite mit posledni slovo, i za cenu, toho, ze se budete ohanet necim jinym, nez k cemu je diskuze urcena, a to vsechno pekne zabalite do kostrbateho jazyka s latinskymi citaty a pekne to naservirujete, este se vzajemne podporite. Cekam opet na dalsi zkrouceni neodpovezeni, nebo vyboceni z tematu anebo utok.
Johan, 4. 1. 2008 22:18

Vencl, Extra Ecclesiam nula salus, je dogma vyhlášené na florentském koncilu. Je zopakováno v dokumentu II. vat. koncilu Lumen Gentium, tuším v článku 8. Zdeněk Troška forever!
manime, 4. 1. 2008 22:18

Johan: vas taky nikdo neurazi za vase prihlasovaci jmeno, tak toho nechte prosim, je to vazne ubohy, kdyz uz nevite, kam rypnout.
Jacques, 4. 1. 2008 22:19

1) gratuluju, manime!!! jsi borka! tak to si nemyslím. Najít ten pamflet na netu je otázka pěti minut. 2) dokažte, kdo jste, když se tady chcete obhajovat, bratrstvo! a kdo jsme? Dokažte, že jste katolička:) 3) váš slovník a zpoůsob komunikace je v přesném souladu s poznávacím znamením vaší lefebristické sekty!!!(Heretické jednání se pozná podle toho, že jeho protagonisté jsou zatvrzelí a nepřipouštějí diskusi. ) Vida, tak přece jen se zmůžete jen na citování komunistického zrádce Holečka. Bravo! Jen tak dál! 4) Jacques: dokaž, že jsi vystudoval teologii a byl vysvěcen! nevěřím! navíc, malá praktická poznámka: který kněz by měl vůbec čas být prakticky celodenně online???? Nejsem kněz, jak jsem už asi stokrát zdůrazňoval. Jsem klerik. Podstatný a nezanedbatelný rozdíl. Máte problémy se čtením. Dokazovat? Tobě, holčičko, já nic dokazovat nemusím. Tede si dám jako předkrm:-) 5) díky tomuto článku jsme velmi šťastna, protože jsem se přesvědčila o tom, že v naší církvi nemáme přece jenom takové paka! díky, manime!!! manime forever!!!! Jo, ve vaší církvi máte zase paka jiná. Třeba StB Holečka, heretika Halíka a Petráčka, nebo bandu pomatených mládežníků, kteří neví, která bije. Tak nevím, co je horší... Jinak díky za exkomunikaci. Zvlášť když si B16. myslí něco zcela, zcela jiného :)
Jacques, 4. 1. 2008 22:20

Selský rozum, rovná se princip sporu. Prosté, ale učinné, což?:-) Poznal, protože ty mě tak miluješ, že se nezapomeneš o mě otřít při každé příležitosti;)
blackmouser, 4. 1. 2008 22:21

na myslím že katoličkou se stala už při křtu:P
vencl, 4. 1. 2008 22:21

Stejda googl toho ví hodně, ale jednou mě opravdu řekl dobrou věc: "Ježíš za tebe zemřel vole" a za tohle jsem googlu vděčnej. Nemám třeba iq 160 ani percentil 100, u scio testů jsem měl percentil pouhých 4,33. Na inteligenta si nikdy hrát nehodlám a tak mě to nevadí. Ani mi nevadí když mě někdo uráží atd. Vím totiž, že Ježíš za mě zemřel.. Mimochodem vzdělání není zárukou moudrosti, protože moudrost a vědomosti, to jsou úplně rozdílné pojmy
manime, 4. 1. 2008 22:22

vencl: Ja jsem taky rada. A moc=). Jsem rada, ze nasla slusny duveryhodny zdroj o teto exkomunikovane parte lefebristu. A jeste zprava pro pany: Kdyz jsem ten clanek nasla, nedokazete si predstavit, jakou jsem mela radost. To si ani neumite predstavit. Tak dlouho uz mi nic takovou radost neudelalo!
Jacques, 4. 1. 2008 22:24

"Už mě nabavilo slyšet o všech lidech, že nejsou kaatolíci a že každej kdo není katolík příjde do pekla.." tak toto je jen tvá fantazie, protože to jsme nikdy netvrdili. "TATO TVRZENÍ JSOU V PŘÍMÝM ROZPORU S UČENÍM KATOLICKÉ CÍRKVE A I V ROZPORU S II. VATIKÁNSKÝM KONCILEM. O němž jsem bohužel slyšel jenom z vyprávění." Tak DVK a učení Církve se vylučují? No to jsou věci... Jen si o něm slyšel a přesto tvrdíš, že je s ním něco v rozporu. Zajímavý sylogismus:-) Pro Johánka: Troška je bukvice, nebrat!! :-D
Jacques, 4. 1. 2008 22:25

"Vím totiž, že Ježíš za mě zemřel.. Mimochodem vzdělání není zárukou moudrosti, protože moudrost a vědomosti, to jsou úplně rozdílné pojmy" Asi poprvé s tebou souhlasím. Jen tak dál.
blackmouser, 4. 1. 2008 22:25

no ja myslím že ani ty Jacques, i kdyz vis vse, jsi se DVK neucastnil...
Jacques, 4. 1. 2008 22:26

"Jsem rada, ze nasla slusny duveryhodny zdroj o teto exkomunikovane parte lefebristu. A jeste zprava pro pany: Kdyz jsem ten clanek nasla, nedokazete si predstavit, jakou jsem mela radost. To si ani neumite predstavit. Tak dlouho uz mi nic takovou radost neudelalo!" Jasně. Co na tom, že Vatikán říká něco jiného...hlavně, že má dušička pokoj. To jsem rád:)
blackmouser, 4. 1. 2008 22:27

a co říká Vatikán..ukaz mi nejakej zdroj...
Jacques, 4. 1. 2008 22:27

"no ja myslím že ani ty Jacques, i kdyz vis vse, jsi se DVK neucastnil.." Nevím vše, ale o DVK si raději něco přečtu. Třeba: http://www.katolikrevue.cz/michael_s_a_ryn_do_tibery.htm A jiné ;)
Quido, 4. 1. 2008 22:28

Milá manime, tak to čekáš marně. Nepotřeuji se před tebou obhajovat. Co jsem napsal to jsem napsal k dosti sématům, někdy se mi dařilo lépe, někdy hůřevysvětlit to či ono, nicméně jsem se alespň pokusil. Pokud to někdo odmítá z iracionálních důvodů a myslí, že to jsou lži. Prosím, nehodlám mu to neustále vyvracet. 100 x něco stále dokola opakovat je únavné. Diskutuji i na oborovém technickém serveru a tam lidi neumí ani položit dotaz a chtějí odpovědi. Vy sami signálníci mezi sebou si na nic zásadního neodpovíte, protože prostě nemáte dostatečné znalosti - to je fakt. A abych se vrátil k tomu technickému serveru: situace je tam obdobná, lidi jsou líní si cokoli sami vyhledat a když nedostanou okamžitě odpověd, obviňují ty, kdo se snaží odpovídat, že odpovídají podrážděně apod. Takže nakonec ti, co něco vědí si to nechají pros sebe a zoufalé nováčky svému osodu. tam jde jen o techniku, ovšem zde jde o duše. Pochybuji, že by si z toho co píšu někdo z vás cokoli odnesl, ale nešť. Dobrou noc a sladké sny.
manime, 4. 1. 2008 22:28

Jacques: Copak jste nam to vymyslel zase? Co to je za obrat: Tak DVK a uceni Cirkve se vylucuji? Zase mu cpete do pusy, co on vubec nerekl. Vase jednani me vsak neprekvapuje. Uz davno ne.
blackmouser, 4. 1. 2008 22:28

no tak on nerek ze o tom necet - jelikoz i cteni je mit to z doslechu....
Jacques, 4. 1. 2008 22:30

"a co říká Vatikán..ukaz mi nejakej zdroj..." Už to tu bylo uváděno. Nebudu se opakovat. Čtení je mít to z doslechu? Ty jsi ale slovní eskamontér:-)
Jacques, 4. 1. 2008 22:31

Slečno, pouhá logika a metoda vyplývání. Nic víc. Zamyslete se nad tím.
blackmouser, 4. 1. 2008 22:32

no tak kdyz ty o necem neco napises a nekde to prezentujes a nekdo si to precte tak to je stejny jako kdybys mu to rek takze to je stejne porad mit z doslechu...
manime, 4. 1. 2008 22:32

Jacques: Vatikan nerika nic jineho, to jen lefebvriste, treba jako vy. Na te zdroj jsem zvedava. Ale pochybuji, ze neco takoveho najdete. Tady bych mohla poukazat na vase pozadavky o dukazy, jak jste to mel v ostatnich diskuzich ve zvyku. Dukaz od vas ale nebude.
Jacques, 4. 1. 2008 22:33

Loučím se rovněž. Smysl už zde nenacházím. Přijďte mezi nás: http://crux.lightbb.com/index.htm
Quido, 4. 1. 2008 22:34

Manime k její radosti nad článkem na apha.cz: Gratuluji k té tvé radosti, takových radostí je v životě pomálu, musíš to zapít rychle, co kdyby přišlo usmíření s FSSPX - a plná jednota - to by bylo po radosti. :-)
vencl, 4. 1. 2008 22:38

Kdo neuznává ekumenizmus a nadává protestantům, že přijdou do pekla. Je buď pěkný hulvád a nebo lefebvrista
manime, 4. 1. 2008 22:39

Dekuji ke gratulaci, hned to zapiji cajem na prudusky. Ti, co vedi o co de, pochopi. Ver mi, ze kdyby prislo usmireni s FSSPX byla bych jen rada. Cirkev uz nabizela usmireni a domluvu, z vasi strany to vsak nebylo prijmuto, ale odmitnuto. Treba se vas postoj nekdy zmeni, zatim o tom pochybuji.
manime, 4. 1. 2008 22:41

vencl: Asi tak.
blackmouser, 4. 1. 2008 22:42

jj..presne tak..cirkev tento krok udelala jiz nekolikrat ale druha strana to neprijmula..
pacificlight
 
Příspěvky: 979
Registrován: Ned 27. Lis 2005 23:54:05

Re: test : petráčkův dopis Hamovi

Odeslatod petr007 v Sob 05. Led 2008 0:06:32

Lidi, spletli jste si server! :D

Nebo ze by "teckoun" zvolil novy podpis (new_rotfl)
Ale ten puvodni byl lepsi (new_smile_cheers)
petr007
 
Příspěvky: 217
Registrován: Úte 20. Úno 2007 13:07:27

Re: test : petráčkův dopis Hamovi

Odeslatod Pascendi v Úte 15. Led 2008 21:24:41

cenzura
---------------------------------------------
Sancte Pie Decime, ora pro nobis!
Uživatelský avatar
Pascendi
 
Příspěvky: 301
Registrován: Úte 15. Led 2008 21:18:59
Bydliště: Konstanz

Re: test : petráčkův dopis Hamovi

Odeslatod Návštěvník v Pát 25. Led 2008 16:42:40

(new_smile_cheers) (new_smile_cheers)
Návštěvník
 


Zpět na Living.cz

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

TOPlist