living.cz - vše pro bydlení, dům a byt - Registrace

Svým přístupem na "living.cz - vše pro bydlení, dům a byt" (dále "my", "naše", "nám", "living.cz - vše pro bydlení, dům a byt", "http://forum.living.cz"), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte "living.cz - vše pro bydlení, dům a byt", nevstupujte na něj a nepoužívejte ho. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto Podmínky průběžně sledovat, vzhledem k tomu, že používáním "living.cz - vše pro bydlení, dům a byt" s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB (dále "oni", "jim", "jejich", "phpBB software", "www.phpbb.com", "phpBB Group", "phpBB Teams"), což je řešení internetového fóra, vydaného pod licencí "General Public License" (dále "GPL") a je možno jej stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software jen zprostředkovává internetové diskuze a GPL jim přísně zakazuje, co my povolujeme a/nebo zakazujeme jako přípustný obsah a chování. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, obscením, vulgárním, vyhrožujícím, sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, v zemi, kde sídlí "living.cz - vše pro bydlení, dům a byt", nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovale internetových služeb(ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlastíte s tím, že "living.cz - vše pro bydlení, dům a byt" má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv témata, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože "living.cz - vše pro bydlení, dům a byt" ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá "living.cz - vše pro bydlení, dům a byt" ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Sekce "Bazar" je určena pro soukromé účely čtenářů Living.cz a neslouží k inzerci a obchodní činnosti firem. Příspěvky, které odporují tomuto pravidlu a obecným pravidlům užívání diskusního fóra na Living.cz, budou smazány. V této části fóra můžete nabízet k prodeji vše, co už nepotřebujete.

Souhlasíte tímto s registrací do databáze čtenářů na serveru Living.cz a souhlasím se zasíláním novinek o dění na serveru Living.cz na svou adresu. Stejně tak souhlasím se zasíláním obchodních nabídek partnerů serveru. Obchodní nabídky budou zasílány v malém počtu a voleny budou tak, aby Vás, čtenáře serveru Living.cz zaujaly.

 
TOPlist